ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint for Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
พันธกิจ
พันธกิจของเรา (NST Mission)

 
NST มุ่งมั่นพัฒนาระบบ DGPA เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ นับล้านในการค้นหาศักยภาพต้นกำเนิด เพื่อยกระดับการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบมีความสุขในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยเป้าหมายของเราคือการเป็นองค์กรที่ได้รับความที่นิยมในด้านการพัฒนาการใช้ประสิทธิภาพทางสมองในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 
สำหรับคนวัยทำงานจะได้รับประโยชน์จากระบบ DGPA อย่างมาก เนื่องจากผลการวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงศักยภาพต้นกำเนิดและความเป็นอัจฉริยะที่อยู่ภายในซึ่งแต่ละบุคคลอาจยังไม่ทราบว่ามี และอาจยังไม่ได้แสดงออกมาเนื่องจากยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 
NST คือหนึ่งใน ธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยซอฟต์แวร์ บริการ และบุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ โดยธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ NST ได้รับประกาศนียบัตรคุณภาพมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรามีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียน คนวัยทำงาน องค์กร และครอบครัว ได้ค้นพบศักยภาพต้นกำเนิด