ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
มาตรฐานการรับรอง


NST เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ อันดับ 1 ด้านการค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพแฝงก่อนกำเนิดผ่านการสแกนลายนิ้วมือ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า