ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
S
ervice บริการของเรา
สแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพ

สแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพแฝงด้วยระบบ DGPA

      เทคโนโลยี "สแกนลายนิ้วมือ"
 ด้วย ระบบ DGPA ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ประเทศ Taiwan และ Hong Kong พัฒนาระบบ Software และ Hardware ด้วยองค์ความรู้เชิงประยุกต์มาจาก “ศาสตร์ลายผิววิทยา” (Dermatoglyphics)   โดยได้จัดทำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ค้นหาและออกเป็นเล่มรายงานที่บ่งบอกให้เห็นถึง ลักษณะนิสัย กระบวนการเรียนรู้และรูปแบบการคิด และศักยภาพของสมองของแต่ละบุคคลผ่านลายนิ้วมืออย่างได้ผลเฉพาะในแต่ละบุคคลซึ่งไม่ซ้ำกัน 
 
ตัวอย่างรายงาน
ตัวอย่าง รายงานผลจากการสแกนลายนิ้วมือ

 
 
ปัจจุบัน NST ได้เผยแพร่แนวคิด ระบบ DGPA อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการยอมรับและได้รับการพิสูจน์จากลูกค้าเป็นจำนวนมากทั้งเด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้ใหญ่ คนวัยทำงาน ดารานักแสดง ผู้ประกอบวิชาชีพจากสาขาต่างๆ รวมถึงองค์กรธุรกิจ โรงเรียนและหน่วยงานรัฐเป็นจำนวนมาก มาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่เราได้เปิดดำเนินการมา 
 

     นอกจากนี้ผลรายงานยังผนวกศักยภาพกับทฤษฎีที่ได้รับการรับรองอย่าง พหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดย Dr. Howard Gardner 
นักจิตวิทยาชื่อดัง 
การวิเคราะห์ศักยภาพแฝงก่อนกำเนิดผ่านการสแกนลายนิ้วมือ สามารถบ่งบอกศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน เพื่อสร้างแนวทางในการค้นพบตัวตน ความถนัด และศักยภาพที่แท้จริงตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากลายนิ้วมือมีการพัฒนาพร้อมกับเซลล์สมองตั้งแต่เริ่มเป็นทารกในครรภ์มารดาจนกระทั่งจะสมบูรณ์ภายใน 24 สัปดาห์ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต จึงเปรียบเสมือนแนวทางทั้งหมดของความเป็นตัวตน 


ทำไมต้องสแกนลายนิ้วมือกับ NST
จุดเด่นของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วยระบบ DGPA
 
1. มีมาตรฐานกว่า เพราะซอฟต์แวร์ของ NST ได้รับการ Update ระบบฐานข้อมูลเสมอ เนื่องจากเรามีการพัฒนาระบบโดยตรงไม่ต้องรอผลจากต่างประเทศ
2. มีความน่าเชื่อถือเพราะเราเป็นเจ้าแรกๆ ซึ่งได้ลิขสิทธิ์ โดยคุณ เอลซ่า เฉิน ( กรรมการผู้จัดการบริษัท NST ) จาก ไต้หวันซึ่งได้รับลิขสิทธิ์พัฒนาระบบโดยตรง ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันและฮ่องกงพัฒนา ระบบ DGPA 
3. ด้วยฐานข้อมูลมากที่สุดมากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก และมีเทคโนโลยีทันสมัยและดีที่สุด ทำให้การประมวลผล รวมถึงผลรายงานที่ออกมามีมาตรฐาน ละเอียด แม่นยำ และครบถ้วน เข้าใจง่าย
4. รับรองความถูกต้องแม่นยำ 95% 
5.รายงานผลการวิเคราะห์ของเราเป็นบริษัทเดียว ที่รองรับ ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน , ไต้หวัน 
6. นักวิเคราะห์ผู้เชียวชาญมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปี ที่เข้ามาเปิดดำเนินกิจการในประเทศไทย
7. สแกนครั้งเดียวสามารถเข้ารับฟังผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ตลอดชีวิต ( ฟรี!!!! )
 
ขั้นตอนการสแกน